Press in brass coil heater

Products > Press in brass coil heater > Press in brass coil heater

Press in brass coil heater

铜套加热器功率分布均匀、导热加热效果好。 加热丝嵌入铜套槽中,减少空烧面积,充分导热,使用寿命长。